ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง

ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างชายหญิงในสังคม, การเลือกคู่ครอง

- ความผิดของกลุ่มชนนบีลูฏ คือ รักร่วมเพศ ทำผิดและท้าทาย ไล่คนที่มาเตือนด้วย ประจานคนดีว่าเป็นคนชั่ว และมองว่าพวกตนเป็นคนดี
- ความเลวร้ายที่ขยายตัวไปทั่วเมือง (มุตะฟิกาต -กลุ่มเมือง) เป็นเพราะ ไม่มีการตักเตือนกัน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาเบี่ยงเบนทางเพศ
ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน, การเบี่ยงเบนทางเพศ, ปัญหาที่เกิดในสังคมมุสลิม