มุสลิมะฮฺ

ทำอิบาดะฮฺให้มาก ทำงานบ้านไป ทำอิบาดะฮฺไปด้วย อย่าเสียเวลากับการทำอาหารมากเกินไป
มุสลิมะฮฺที่มีประจำเดือน ทำอิบาดะฮฺได้ทุกอย่าง เช่น ซิกรุลลอฮฺ ศ่อดะเกาะฮฺ ฟังกุรอาน ฯลฯ ยกเว้นที่ศาสนาห้าม คือ ถือศีลอด จับหรืออ่านกุรอาน

ประจำเดือนมาเวลาอัศริ ต้องละหมาดดุฮริชดไหม ?

บาปของการใส่กางเกงขาสั้นเป็นอย่างไร (ชายและหญิง) ?
- สำหรับผู้หญิง ไม่อนุญาต เพราะเป็นเอาเราะฮฺ, สำหรับผู้ชาย ไม่เหมาะสม
-- การแต่งกายของมุสลิมะฮฺใส่กางเกงได้มั้ย ? กางเกงหลวมๆ ? กะเปง ? กางเกงรัดรูป ? เลียนแบบผู้ชาย
-- หิญาบของมุสลิมะฮฺควรเป็นอย่างไร ? หิจาบที่ไม่ใช่หิจาบ ?…
สัญญาณกิยามะฮ - ความรู้จะน้อยลง, ซินาจะแพร่หลาย, สตรีมีน้อย...
อนัสอิบนุมาลิก รายงานหะดีษว่า ฉันได้ยินท่านนบี ﷺ กล่าวว่า
"หนึ่งในสัญญาณกิยามะฮฺคือ ความรู้จะน้อยลง, ความโง่จะปรากฏ, ซินาจะปรากฏอย่างกว้างขวาง, สตรีจะมีจำนวนมากกว่าบุรุษ, บุรุษจะมีจำนวนน้อย จนกระทั่งสตรีห้าสิบคน…

ได้ เหมือนมุสลิมะฮฺที่ขายของในตลาด แต่ต้องสำรวมตัว ไม่สร้างฟิตนะฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/12/65

- เสียน้ำละหมาด เช่นเดียวกับปัสสาวะ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 5 มี.ค.57"