ข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธา

ข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธา

Submitted by dp6admin on Sun, 15/01/2023 - 15:20
หัวข้อเรื่อง
9:21 พระเจ้าของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความกรุณาเมตตาจากพระองค์ และด้วยความปีติยินดี และบรรดาสวนสวรรค์ด้วย ซึ่งในสวนสวรรค์เหล่านั้น พวกเขาจะได้รับสิ่งอำนวยความสุขอันจีรังยั่งยืน
- ข่าวดีแก่ผู้ศรัทธา อพยพ ญิฮาด ทำความดี และอิสติกอมะฮฺ มี 3 เวลา
1- แจ้งข่าวดีในอายะฮฺนี้ คือ ความเมตตา ปีติยินดี สวนสวรรค์ สิ่งอำนวยความสุขอันจีรัง
2- ขณะทำความดี
3- ขณะที่จะตาย

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65"

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่