สิ่งที่ทำลายความสุข

สิ่งที่ทำลายความสุข

Submitted by dp6admin on Sat, 20/08/2022 - 19:30
หัวข้อเรื่อง
7:25 พระองค์ตรัสว่า ในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย และจากแผ่นดินนั้นและพวกเจ้าจะถูกออกมาอีก
สิ่งที่ทำลายความสุข (ฮาซิมิลลัซซาติ) ตีความ 2 ความหมาย
คือ #ความตาย และ #มะละกุ้ลเมาต์ (มะละอิกะฮฺแห่งความตาย) - ท่านนบีให้พูดถึงบ่อยๆ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล"

ความยาว(นาที)
1 นาที