ความเจ็บปวดของ "ความตาย"

ความเจ็บปวดของ "ความตาย"

Submitted by dp6admin on Sun, 13/06/2021 - 21:30

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 208 (หะดีษที่ 38/11)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี https://www.islaminthailand.org/dp8/story/5818

ความยาว(นาที)
4 นาที