โอ้อัลลอฮฺ มองฉันเถิด

โอ้อัลลอฮฺ มองฉันเถิด

Submitted by dp6admin on Tue, 14/09/2021 - 20:20
หัวข้อเรื่อง
5:94 ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง
อันได้แก่สัตว์ล่า ที่มือของพวกเจ้าได้มันมา และหอกของพวกเจ้าด้วย
เพื่ออัลลอฮ์จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์ในสภาพที่เขาไม่เห็นพระองค์
แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะได้รับโทษอันเจ็บแสบ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 61 (อายะฮฺ 94)
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2015-03-10/5720

ความยาว(นาที)
4 นาที