เตาบะฮฺ

อิบนุลก็อยยิม ได้บอกว่า "ผู้ศรัทธานี่สามารถเพิ่มอิหม่าน เพิ่มกำลังใจ ในความรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ด้วยความชั่วที่เขาเคยทำมา"
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ชีวิตปราศจากมลทิน...อยู่ไม่ไกล

อบูมิหฺจันเป็นคนในยุคเศาะฮาบะฮฺ (ไม่ใช่เศาะฮาบะฮฺ) กล้าหาญ เป็นมุจาฮิดีน ที่กล้าหาญและเก่งมาก เค้าเนี่ยเป็นคนที่รักจิฮาดมาก แต่เสียดายว่า เขาติดเหล้า จนกระทั่ง ซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ เศาะฮาบะฮฺที่เป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ย เห็นเขากินเหล้านี่ก็ลงโทษ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 18/1/66

บ่าวที่ทำบาป แล้วเตาบัตต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺให้อภัยแล้วเขาก็กลับไปทำบาปอีก เตาบัตอีก ซ้ำๆแบบนี้ อัลลอฮฺก็ยังคงให้อภัย
- เนื้อหาโดยรวมของซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ
- เนื้อหาคล้ายอันฟาล (อันฟาลมาหลังสงครามบัดร ซึ่งเป็นสงครามแรก (ปีที่ 2) เนื้อหาเน้นศัตรูภายนอก)
- อัตเตาบะฮฺประทานลงมา(ทั้งซูเราะฮฺ) หลังสงครามตะบู๊ก (สงครามสุดท้าย หลังพิชิตมักกะฮฺ (ปีที่ 9) ยกทัพไป แต่ไม่ได้ทำสงคราม)…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 24/8/65

หะดีษ 41
นบีบอกว่า "ถ้าบ่าวของอัลลอฮฺได้รับอิสลามแล้ว และอิสลามของเขาดีงาม (คือสมบูรณ์, ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง) ความผิดในอดีต อัลลอฮฺจะลบล้างให้ทั้งหมด ภายหลังจากนั้น(เมื่อได้รับอิสลามแแล้ว ถ้าทำความดีความชั่ว) ก็จะมีกติกาที่ยุติธรรม คือทำดีนับเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยคะแนน…
- ท่านนบีไม่เคยชี้ว่าใครเป็นมุนาฟิก แต่บอกไว้กับฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะมาน เท่านั้น เพราะมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติกับมุนาฟิก
- ฮาฏิ๊บ อิบนุ อบีบัลตะอะฮฺ บอกความลับของมุสลิมแก่ชาวมักกะฮฺ
- คนดีจะรักษาบุญ เลี่ยงบาป และกลับเนื้อกลับตัว,
- การปฏิบัติต่อมุสลิมต่างทัศนะ (เช่น อะชาอิเราะฮฺ…