ชะอฺบานกับภารกิจที่น่าปฏิบัติและไม่น่าปฏิบัติ

Submitted by dp6admin on Mon, 13/07/2009 - 17:55
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

หัวข้อเรื่อง: ความสำคัญของปฏิทินอิสลาม, ความประเสริฐของเวลาต่างๆ, ความหมายของ "ชะอฺบาน", ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน, การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน, นิสฟูชะอฺบาน, การละหมาดในค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน, บิดอะฮฺ, บทเีรียนสำคัญจากเดือนชะอฺบาน วันที่บรรยาย: 17.8.07