บิดอะฮฺ

เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนหนึ่งในบรรดาสี่เดือนที่ต้องห้าม(อัลอัชฮุรุลหุรุม) ดังพระกำหนดที่ถูกระบุในซูเราะตุตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36 ซึ่งมีใจความว่า

- อำนาจบัญญัติที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮฺ
- จำต้องอยู่ในกรอบของชะรีอะฮฺในกิจกรรมศาสนาที่แสวงบุญ
- ส่วนที่เกี่ยวกับอิบาดะฮฺ
-- บางส่วนของสิ่งที่ขัดกับหลักการศาสนา ไม่ถือว่าปฏิเสธทั้งหมด
-- อิบาดะฮฺไปปะปนกับสิ่งที่ต้องห้ามที่เพิ่มเติมมาเอง
-- การทำข้อห้ามอื่นๆ…
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 15
หะดีษที่ 5 ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการของเรานี้ ซึ่งเราไม่ได้สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นถูกผลัก (7)
- เครื่องชั่ง(ตรวจสอบ)การกระทำ(อะมั้ล)ภายใน
- หุกุ่มต่างๆ ของชะรีอะฮฺ(บทบัญญัติ) ย่อมเป็นตัวกำหนดกิจการต่างๆของเรา
-…
จุดพบนบีในวันกิยามะฮฺ
ความสำคัญของการปฏิบัติตตามอัซซุนนะฮฺ ละทิ้งบิดอะฮฺ
- حوض النبي صلى الله عليه وسلم
ลักษณะของบ่อน้ำท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,
ใครที่จะได้ดื่มน้ำจากบ่อ, ใครที่ไม่ได้, ประชาชาติต่างๆ

  الحديث الثامن والعشرون

عَن العِرْبَاض بنِ ساريةَ رضي الله عنه قالَ : وَعَظَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم…

จัดโดย กลุ่มตัซกียะห์
- ความหมายของ "ตัซกียะฮฺ
- ผู้ที่ได้ดื่มจากบ่อน้ำ จะไม่กระหายอีกตลอดไป
- บางคนตักน้ำดื่มเอง บางคนนบีตักให้ บางคนได้ดื่มจากมือท่านนบี
- ผู้ถูกห้ามคือ คนที่เปลี่ยนแปลงศาสนา; เปลี่ยนแปลงอย่างไร ?
- ถ้าอยากดื่มจากบ่อน้ำ เราต้องทำอย่างไร…
ความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูลในภาคปฏิบัติ,
อารมณ์ (หะวา) และนัฟซู (จิตใจ),
3 ประการที่ทำให้ลิ้มรสความหวานของอีมาน,
ภารกิจของผู้ศรัทธา
ความรักและความศรัทธา,
อะฮฺลุลฮะวา(บิดอะฮฺ),
ไวท์แชนแนลเป็นช่องอิควาน?