กิตาบุลอิลมฺ

จบกิตาบุลอิลมฺ// 50- ความละอายในการศึกษา (ดีหรือไม่ดี), 51- ผู้มีความละอายที่จะถาม จึงส่งคนไปถาม, 52- การให้ความรู้และฟัตวาที่มัสญิด (ทำได้หรือไม่?), 53 - ผู้ที่ตอบมากกว่าที่ถามมา
- ฟื้นฟูซุนนะฮฺใน 10 วันอันประเสริฐของปี
43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ
- มารยาทในการฟังคุฏบะฮฺ
- มารยาทในการสดับฟังอัลกุรอาน - ญินที่มาฟังท่านนบีอ่านกุรอาน
44- การที่มีความชอบสำหรับผู้รู้ เมื่อถูกถาม ใครในหมู่มนุษย์มีความรุ้มากที่สุด…
บาบ 40- การตักเตือน(สอน)เวลากลางคืน
อนุญาตให้สอนหรือพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ในเวลากลางคืน (หลังอิชาอฺ)
หะดีษ 115 ผู้หญิงที่มีเครื่องนุ่งห่มในดุนยานี้ แต่ในวันกิยามะฮฺจะเปลือยกาย
บาบ 41- การพูดคุยหลังอิชาอฺในเรื่องความรู้
บาบ 42- ท่องจำความรู้
38- โทษของคนที่อุปโลกน์หะดีษของท่านนบี
-- ฝันเห็นนบี ﷺ ? เรารู้จักท่านนบีไหม ?
39-บันทึกความรู้
ใกล้รอมฎอนแล้วนะ;
34- ความรู้จะถูกยึดอย่างไร
35- ให้มีวันให้ความรู้เฉพาะสำหรับสตรีได้หรือไม่