ละหมาดกุซูฟคุซูฟ

ละหมาดกุซูฟ คือ ละหมาดในขณะเกิดสุริยุปราคา
ละหมาดคุซูฟ คือ ละหมาดในขณะเกิดจันทรุปราคา

ละหมาดสุริยุปราคาและละหมาดจันทรุปราคา เป็นละหมาดชุนนะฮมุอั๊กกะดะฮ ท่านนบี ﷺ…

- เกิดสุริยุปราคาบางส่วนที่ตะวันออกกลาง บ้านเราไม่เห็น ก็ไม่ต้องละหมาด
- หากผิดสัญญาหรือใส่ร้ายอิสลาม ก็ให้ต่อสู้กับพวกเขา
- การผิดสัญญาของชาวกุเรชมีมากมายหลายครั้ง
- กลุ่มค่อวาริจญฺ (ยุคเศาะฮาบะฮฺ)
- บทบัญญัติสำหรับผู้ดูหมิ่นอิสลาม
-…
- การเกิดสุริยุปราคาในวันที่บุตรชายของท่านนบีเสียชีวิต เป็นบุตรจากนางมารียะห์ (ทาสีชาวอียิปต์ ที่มุเกาก็อส กษัตริย์อียิปต์ให้ท่านนบี)
- ลูกชายท่านนบีชื่อ อิบรอฮีม เสียชีวิตเมื่ออายุ 4-5 ปี
- ความเชื่อของชาวอาหรับโบราณ ความเชื่อโชคลาง
คุฏบะฮฺละหมาดกุสูฟ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม #ตายแล้วไปไหน #ดัจญาล
หะดีษ 184 ขณะละหมาดคุซูฟ อัสมาอฺวูบไป เอาน้ำมาเทบนศีรษะ แล้วละหมาด (ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่) โดยนบีไม่ได้ตำหนิ หรือให้อาบน้ำละหมาดใหม่
นบีเห็นหลายอย่างในละหมาด ที่ท่านไม่เคยเห็น เช่น สวรรค์ นรก,…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50
37- ไม่อาบน้ำละหมาด หากหลับหรือขาดสติชั่วคราว (วูบ,ไม่รู้สึกตัวครู่หนึ่ง เนื่องจากเพลีย
หรืออดนอน ไม่ถึงขั้นเป็นลม) - ไม่เสียน้ำละหมาด
38- การเช็ดศีรษะทั้งหมด (เช็ดเครา); หะดีษ 185 การอาบน้ำละหมาดของท่านนบี
39- การล้างเท้าทั้งสองถึงตาตุ่ม…
แบบฉบับการละหมาดเมื่อเกิดสุริยุปราคา (กุซูฟ) และจันทรุปราคา (คุซูฟ)
- วิธีละหมาด
- อัลลอฮฺให้ท่านนบีเห็นอะไรบ้างในขณะละหมาดกุซูฟ ? หญิงที่ขังแมวอยู่ในนรก, คนที่ขโมยกำลังถูกทรมานในนรก, คนแรกที่นำเจว็ดเข้าสู่คาบสมุทรอาหรับถูกทรมาน ฯลฯ
- เนื้อหาคุฏบะฮฺหลังละหมาดของท่านนบี ﷺ