เศาะฟัร

- มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเดือนเศาะฟัรตั้งแต่สมัยอาหรับก่อนอิสลามว่าเป็นเดือนที่ไม่ดี จะมีเคราะห์ร้ายในเดือนนี้ 

 

- เป็นเดือนแห่งความชั่วร้ายจริงหรือ ?
- การทำน้ำซอฟัร (ซอฟา) ในวันพุธสุดท้ายของเดือน
- ละหมาดตะเลาะบะลอ (สะเดาะเคราะห์)
- การเชื่อโชคลาง, ดูหมอ, ดูดวง, ทำนาย
- จัดงานแต่งงาน สร้างบ้าน ซื้อรถ ได้ไหม ?
- บาปเล็ก - บาปใหญ่ ?
- ความผิดที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว…
ความรัก, วาเลนไทน์, ชิริก, กุฟรฺ, สะเดาะเคราะห์, ตะเลาะบะลอ, สยามมงคล, เยาวชน, บุตรหลาน, ผู้นำ, ฏอฆูต, กราบ, โค้ง, รับปริญญา