เศาะฟัร

น้ำซอฟา, ละหมาดตะเลาะบะลอ, การร่วมพิธีกรรมต่างศาสนา, ชิริก, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเดือนเศาะฟัร, โชคลาง, การดูหมอ, ทำนาย
ความรัก, วาเลนไทน์, ชิริก, กุฟรฺ, สะเดาะเคราะห์, ตะเลาะบะลอ, สยามมงคล, เยาวชน, บุตรหลาน, ผู้นำ, ฏอฆูต, กราบ, โค้ง, รับปริญญา