1827 เดือนเศาะฟัร เปิดร้านได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 14/09/2022 - 14:39
คำถาม
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเดือนเศาะฟัร
คำตอบ

- มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเดือนเศาะฟัรตั้งแต่สมัยอาหรับก่อนอิสลามว่าเป็นเดือนที่ไม่ดี จะมีเคราะห์ร้ายในเดือนนี้ 

 

วันที่ตอบ