ความสำคัญของเดือนเศาะฟัรและอุตริกรรม

Submitted by dp6admin on Mon, 14/12/2009 - 15:58
หัวข้อเรื่อง
- เป็นเดือนแห่งความชั่วร้ายจริงหรือ ?
- การทำน้ำซอฟัร (ซอฟา) ในวันพุธสุดท้ายของเดือน
- ละหมาดตะเลาะบะลอ (สะเดาะเคราะห์)
- การเชื่อโชคลาง, ดูหมอ, ดูดวง, ทำนาย
- จัดงานแต่งงาน สร้างบ้าน ซื้อรถ ได้ไหม ?
- บาปเล็ก - บาปใหญ่ ?
- ความผิดที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว
- 7 หมื่นคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน, อุกกาชะฮฺได้ไปแล้ว - คนที่ไม่ใช้ไฟในการรักษาโรค, ไม่ใช่ในโชคลาง, ตะวักกุ้ล(มอบหมายต่ออัลลอฮฺ) ป่วยก็หาหมอ กินยา และเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ให้หายจากโรค, ฯลฯ
สถานที่
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
7.70 mb
ความยาว
64.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ไฟล์เสียงบรรยายว่าด้วยเดือนเศาะฟัร และความเชื่อที่ผิดของผู้คนบางส่วนว่ามันเป็นเดือนแห่งความชั่วร้าย พร้อมทั้งคำตักเตือนจากอุตริกรรมบางประการที่กระทำในเดือนนี้

https://islamhouse.com/th/audios/264823/

WCimage
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อว่าเดือนเศาะฟัรเป็นเดือนแห่งความชั่วร้าย