1190 เดือนเศาะฟัรมีซุนนะฮฺอะไรให้ปฏิบัติเป็นพิเศษ, น้ำศอฟาคืออะไร ?

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:09
คำถาม
เดือนเศาะฟัรมีซุนนะฮฺอะไรให้ปฏิบัติเป็นพิเศษหรือไม่ ?
ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเดือนเศาะฟัร
การทำน้ำเศาะฟัรคืออะไร มีในอิสลามหรือไม่ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี | วันที่ตอบ  1 ส.ค.54


คำถาม การทำน้ำเศาะฟัรคืออะไร มีในอิสลามหรือไม่

คำตอบ

วันที่ตอบ