ชิรกฺ(ชิริก)

- ละหมาดมา 30 ปี ทำชิริกใหญ่ทีเดียว ความดีที่ผ่านมาตลอดชีวิต หายหมด เป็นโมฆะหมด
- ละหมาดมาสองชั่วโมง มีคนเดินเข้ามา เกิดชิริกเล็ก (เกิดริยาอฺ ความโอ้อวดขึ้นมา) สองชั่วโมงที่ทำมาหายหมด
- แม้ชิริกเล็กจะไม่ได้ทำลายการงานตลอดชีวิต เพียงแต่ทำลายการงานนั้นๆก็จริง…
พวกเขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์นอกจากเจว็ดหญิง และพวกเขาจะไม่วิงวอนนอกจากชัยฏอนที่ดื้อดันเท่านั้น
- ซับอัลมินัลมะซานี คือ 7 อายะฮฺที่ถูกกล่าวย้ำ ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของเนื้อหาอายาต
ให้เราสังเกตุเนื้อหาที่อัลลอฮฺพูดซ้ำๆ แสดงถึงความสำคัญ เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ ชิรกฺ(การตั้งภาคี)
- อายะฮฺที่น่ากลัวที่สุด คนที่ทำชิริกจะไม่ได้รับอภัยโทษเลย
- ชิริกใหญ่ ชิริกเล็ก (สาบานด้วยนามอื่น)…

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

เรื่องบาปใหญ่หรือกะบีเราะฮ์ก็ยังคงมีบางประการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบาปใหญ่กับการกระทำต่างๆ…

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

มุอ์มินจะต้องรักษาอีหม่าน โดยรักษาหลักศรัทธา…

ชิรกฺ(ชิริก) ตัฟซีร มุนาฟิก สงคราม วันสำคัญและเทศกาล ฟิตนะฮฺ
- ความหมายของ "มุนาฟิก"
- ชิริก(การตั้งภาคี)ในสังคมมุสลิม ชิริกที่เราไม่รู้ตัว
- การแสดงความเคารพรูปต่างๆ
- กระทบ 2 ประการ
1- กระทบอีมาน(ความศรัทธา)ต่อพระเจ้า "ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ -…

ท่านนบีอิบรอฮีมยังได้พูดสะกิดใจบิดาของท่านในสิ่งที่เขายอมรับ คือชัยฏอนมารร้าย ไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับว่ามีอิทธิพลที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา…

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในกระบวนการของการอีหม่านการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า…