อะกีเกาะฮฺ

- การเชือดอะกีเกาะฮฺให้เด็กแรกเกิด
- ซุนนะฮฺของท่านนบี และสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะฮฺ
- อะกีเกาะฮฺ คือ การเชือด (ไม่รวมเลี้ยงอาหาร)

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 24/5/66

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 11/5/65

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ…