1185 เหนียตทำอะกีเกาะฮฺพร้อมกับทำกุรบาน

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:09
คำถาม
เหนียตทำอะกีเกาะฮฺพร้อมกับทำกุรบาน โดย 2 ส่วนทำอะกีเกาะฮฺที่เหลือทำกุรบาน ใช้ได้มั้ย ต้องทำใหม่หรือเปล่า โดยเชือดกุรบานเป็นวัว

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ