อะกีเกาะฮฺตามแบบฉบับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

Submitted by dp6admin on Fri, 09/06/2023 - 15:52
หัวข้อเรื่อง
- การเชือดอะกีเกาะฮฺให้เด็กแรกเกิด
- ซุนนะฮฺของท่านนบี และสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะฮฺ
- อะกีเกาะฮฺ คือ การเชือด (ไม่รวมเลี้ยงอาหาร)
สถานที่
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ความยาว
87.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

- เป็นการแสดงความขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการเชือด
- การเชือดเป็นอิบาดะฮฺชนิดหนึ่ง ทำได้ในโหลายอกาส เช่น อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน), เลี้ยงวะลีมะฮฺ, แสดงความขอบคุณในนิอฺมะฮฺต่างๆ, นะซัร(บนบาน) ฯลฯ
- เชือดชดเชยความผิดขณะครองอิหฺรอม (กัฟฟาเราะฮฺ, ไถ่โทษ)

 

WCimage
อะกีเกาะฮฺตามแบบฉบับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม