1027 เด็กมุสลิมที่เกิดใหม่ควรจะขลิบเมื่อไหร่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 18:07
คำถาม
เด็กมุสลิมที่เกิดใหม่ควรจะขลิบเมื่อไหร่ตามหลักการอิสลาม และสมัยนบีใช้อาหารอะไรเลี้ยงเด็กทารกนอกจากนมแม่

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

สำหรับอายุที่สมควรขลิบอวัยวะเพศของเด็กชาย(คิตาน) ไม่มีหลักฐานจำกัดเวลาที่มีความประเสริฐ แต่จะมีทัศนคติของอุละมาอฺบางท่านเกี่ยวกับความสมควร เนื่องจากมีรายงานโดยท่านมักฮูลว่า ท่านนบีอิสฮาก(บิดาของชาวยิว)ได้ขลิบตอนแรกเกิด ท่านนบีอิสมาอีล(บิดาของชาวอรับ)ได้ขลิบขณะอายุ 13 ปี ชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺจึงกล่าวว่า เป็นประเพณีของชาวอาหรับที่จะขลิบเมื่อเด็กโตแล้ว และชาวยิวจะมีประเพณีขลิบตอนแรกเกิดของเด็ก โดยเฉพาะวันที่เจ็ด จึงมีทัศนะจากสะลัฟบางท่านที่ไม่เห็นชอบให้ขลิบวันที่เจ็ดหรือแรกเกิด เพื่อไม่ให้เป็นการเลียนแบบชาวยิว แต่อิมามอะหมัดได้แสดงความเห็นว่าการขลิบแรกเกิดหรือวันที่เจ็ดหลังคลอดสามารถกระทำได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อบทบัญญัติไม่ได้ระบุความจำเป็นหรือความประเสริฐ หรือแม้กระทั่งข้ออนุโลมเกี่ยวกับเวลาขลิบแล้ว ก็เป็นการอนุโลมให้พิจารณาความเหมาะสมและความต้องการ ปัจจุบันนี้สามารถปรึกษาแพทย์และดูความเหมาะสมสำหรับบุตรของท่าน แต่เท่าที่ทราบคือขลิบแรกเกิดย่อมมีผลดีในการผ่าตัด แต่แพทย์บางท่านอาจชอบขลิบตอนเด็กอายุมากแล้วเพื่อความสะดวกในการคุมอาการเด็กขณะผ่าตัด  ซึ่งความเหมาะสมสำหรับแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน จึงให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครอง

สำหรับคำถามเกี่ยวกับอาหารเด็กอื่นจากนมแม่ สมัยท่านนบีนั้นข้าพเจ้าไม่มีข้อมูลที่จะนำเสนอตรงนี้

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

8 ต.ค. 48

วันที่ตอบ