- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4106

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1441) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

www.islaminthailand.org


ศ 24 ม.ค.63 หลังมักริบ ดูหิล้าลเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1441
อา 26 ม.ค.63 10.30 มัจญลิสอิลมียฺ (ตัฟซีร-หะดีษ) @WhiteSpace

1ธค

โรฮิงญา