ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

อัลกุรอาน » ตัฟซีร » ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

อธิบายความหมายซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ณ มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน ทุกวันอังคาร หลังละหมาดอิชาอฺ

สไลด์ @ picasa

IslamInThailand mp3 player

--------

รวมไฟล์เสียงและเอกสารประกอบการบรรยาย