คุฏบะฮฺ : อะไรคือเตาฮีด ? อะไรคือชิริก ?

คุฏบะฮฺ : อะไรคือเตาฮีด ? อะไรคือชิริก ?