อะกีดะฮฺ

- อมานะฮฺ - การทรยศต่ออมานะฮฺ
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
- บทเรียนจากโควิด19 (ฮัจญฺ การช่วยพี่น้องมุสลิม)
- บทเรียนจากชัยชนะ
- ความขัดแย้ง จะทำให้พวกเจ้าอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่รู้คุณค่าตัวเอง มัวแต่หาจุดอ่อนของเพื่อนฝูงที่ขัดแย้งกัน เมื่อเจอศัตรูก็จะขี้ขลาด
-…
- ที่มา เป้าหมาย และความประเสริฐของการทำกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ)
- บททดสอบของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสลามอีล
- เคาะลีลุลลอฮฺ
- ทบทวน - สงครามบัดร
- ความจริงใจกับศาสนา
- บุชรอ ข่าวดี การชื่นชม -สิ่งที่ต้องระวังใน "การชื่นชม"
- เฝ้าระวังและตรวจสอบความดีที่ทำ
- บทเรียนจากสงครามบัดร
- การรังเกียจคำสั่งของอัลลอฮฺ