อะกีดะฮฺ

- บทเรียนจากสงครามบัดร
- การรังเกียจคำสั่งของอัลลอฮฺ
- การสนทนาระหว่างอัลลอฮฺกับนบีมูซา
"จงกล่าวเถิดสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นเล็กน้อยเท่านั้น และปรโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรง และพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดเส้นใย(สีขาว)บนเมล็ดอินทผาลัม"

آية الكرسي مجيرة من الجن
อายะตุลกุรซียฺให้ความคุ้มครองจากญิน