อะกีดะฮฺ

- การสนทนาระหว่างอัลลอฮฺกับนบีมูซา
"จงกล่าวเถิดสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นเล็กน้อยเท่านั้น และปรโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรง และพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดเส้นใย(สีขาว)บนเมล็ดอินทผาลัม"

آية الكرسي مجيرة من الجن
อายะตุลกุรซียฺให้ความคุ้มครองจากญิน

ความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและร่อซูล
การเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์
แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอธรรมแม้เพียงน้ำหนักเท่าผงธุลี, และเราได้นำเจ้ามาเป็นพยานต่อชนเหล่านี้,
- ทำไมท่านนบีร้องไห้?