ชิรกฺ(ชิริก)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60)

Submitted by dp6admin on Thu, 28/02/2019 - 20:09
29
หัวข้อเรื่อง
ความรู้ที่มีบะรอกัตมีผลกับชีวิต คือความรู้ที่ทำให้เราพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตลอด
โทษของการทำชิริก
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 91 (อายะฮฺ 151)

Submitted by admin on Thu, 25/01/2018 - 12:10
หัวข้อเรื่อง
อายะฮฺ 151-153 สรุปสิ่งที่ถูกโต้ไปก่อนหน้านี้, ท่านนบีนำเนื้อหาของ 3 อายะฮฺนี้มาเป็นเงื่อนไขในการให้บัยอะฮฺของตัวแทนชาวมะดีนะฮฺก่อนฮิจเราะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 12 (กิตาบุลอีมาน 8,บาบ 21-23)

Submitted by admin on Fri, 13/10/2017 - 15:28
หัวข้อเรื่อง
21- การฝ่าฝืนเป็นส่วนหนึ่งของญาฮิลียะฮฺ, ผู้ที่ทำกิจการของญาฮิลียะฮฺ ไม่ถือว่าเป็นกุฟรฺ เว้นแต่เขาจะตั้งภาคี
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 45 (อายะฮฺ 84-90)

Submitted by admin on Thu, 12/01/2017 - 14:18
หัวข้อเรื่อง
การมาของนบีมาในยุคต่างๆ เป็นสัญญาณว่ามีผู้ส่งมา มาจากแหล่งเดียวกัน, การศรัทธาต่อบรรดานบี, นบีที่เป็นผู้หญิงมีหรือไม่ (นางมัรยัม, มารดานบีมูซา ฯลฯ), ศาสดาของศาสนาอื่นเป็นนบีหรือไม่ ?, ความเชื่อของชีอะฮฺในเรื่องนบีและอิมาม, ทำชิริกจะยกเลิกความดีที่ทำมาท้งหมด (ชิริกใหญ่/เล็ก?)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 30 (อายะฮฺ 55-56)

Submitted by admin on Wed, 25/05/2016 - 16:44
หัวข้อเรื่อง
คนที่ไม่ละหมาดเป็นผู้ปฏิเสธ(กาฟิร) ?, ผู้ริเริ่มเจว็ดในคาบสมุทรอาหรับ, วัฒนธรรมที่อาหรับรับจากอารยธรรมอื่น, วัฒนธรรมที่ขัดหลักการอิสลาม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On