อัลลอฮฺ

باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ
บาบ 19 อัลลอฮฺทรงให้ความเมตตานั้นมีร้อยส่วน
สะละมัตเราะหฺมัต - มาจากไหน
หะดีษ 25 (5654) ความเมตตาของอัลลอฮฺ มี100 ส่วน
วันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะประทานความเมตตาอีก 99 ส่วน มนุษย์จะใช้ความเมตตานี้ให้อภัยกันในวันกิยามะฮฺ
"พระเจ้าผู้ทรงเมตตา"
อัลลอฮฺ อัรเราะหฺมาน อัรเราะฮีม
- รู้จักอัลลอฮฺด้วยพระนามของพระองค์
- ขอดุอาอฺด้วยพระนามของอัลลอฮูอันสวยงาม
- อัรเราะหฺมาน เป็นพระนามที่อัลลอฮฺรัก
- อัลลอฮฺชอบให้ตั้งชื่อ อับดุลลอฮฺ อับดุรเราะหฺมาน
- ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ มี "อัรเราะหฺมาน" 2 ครั้ง…