อัรเราะหฺมาน

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 00:00
หัวข้อเรื่อง
อัลลอฮฺ อัรเราะหฺมาน อัรเราะฮีม
- รู้จักอัลลอฮฺด้วยพระนามของพระองค์
- ขอดุอาอฺด้วยพระนามของอัลลอฮูอันสวยงาม
- อัรเราะหฺมาน เป็นพระนามที่อัลลอฮฺรัก
- อัลลอฮฺชอบให้ตั้งชื่อ อับดุลลอฮฺ อับดุรเราะหฺมาน
- ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ มี "อัรเราะหฺมาน" 2 ครั้ง
- ตะวัซซุ้ล (วะซีละฮฺ) ใช้ได้ 3 วิธีเท่านั้น ขอดุอาอฺด้วยความดีที่ทำไว้, คนซอลิหฺที่ยังมีชีวิต, พระนามของอัลลอฮฺ

สถานที่
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน โรงเรียนศิลปวัฒนา เจริญกรุง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
12.00 mb
ความยาว
68.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

 

 

WCimage
อัรเราะหฺมาน