เยาวชน-วัยรุ่น

จากประสบการณ์ สู่วิชาการ, การเปลี่ยนแปลงตนเอง
อายะฮฺที่มีความหวังที่สุดในอัลกุรอาน, "บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป อัลลอฮ์ก็จะทรงนำมาซึ่งพวกหนึ่ง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์..."
หะกีม อิบนุหิซาม, ซัลมาน อัลฟาริซียฺ, อะลี อิบนุอบีฏอลิบ, อบูซัร อัลฆิฟารียฺ, อุซามะฮฺ อิบนุซัยดฺ อิบนุฮาริษะฮฺ, อัมรฺ อิบนุอบีสะละมะฮฺ, อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส, มุอ๊าซและมุเอาวิซ