เยาวชน-วัยรุ่น

/ มีอะไรในเล่ม

  • ภาษาอาหรับกับนักศึกษาศาสนา
  • ตั้งเป้าหมายการเรียนศาสนาไว้อย่างไร?
  • เมื่อพูดถึงบททดสอบ เรานึกถึงอะไร?

เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ พอมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นญะมาอะฮฺ แต่เราไม่เคยนิยามว่า "ญะมาอะฮ…

ท่านนบีเตือนชายคนหนึ่งว่า
"ท่านจงฉวยโอกาส 5 ประการ ก่อน 5 ประการ
ขณะวัยหน่มสาว ก่อนที่จะชรา
ขณะสุขภาพแข็งแรง ก่อนจะเจ็บป่วย
ขณะมั่งมี(ให้ทำบุญ) ก่อนที่จะยากจน
ขณะที่มีเวลาว่าง ก่อนที่จะไม่มีเวลาว่าง
ขณะที่มีชีวิต ก่อนชีวิตจะหาไม่"
- มะฮัร (สินสอด)
- การจัดเลี้ยง (วะลีมะฮฺ)

เศาะฮาบะฮฺที่เป็นอิมามเมื่ออายุ 6 ปี
ท่องกุรอานได้มากที่สุดในหมู่บ้าน
อยากให้เชคเล่าประสบการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ #นักศึกษา #เยาวชนมุสลิม ให้ตั้งใจศึกษาและอ่านหนังสือ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการทุกปัญหา ชรีอะฮฺมีคำตอบ 5 ม.ค.65

ประวัติศาสตร์การรวบรวมอัลกุรอาน
- อัลอัรกอม อิบนุอบีอัรกอม ชีวประวัติที่น่ารู้
- สายตระกูล , บทบาทของท่านอัลอัรกอมในการเผยแผ่อัลอิสลาม,
- บทเรียนจากท่านอัลอัรกอมสำหรับเยาวชนยุคปัจจุบัน