จงฉวยโอกาส 5 ประการ ก่อนถึง 5 ประการ

จงฉวยโอกาส 5 ประการ ก่อนถึง 5 ประการ

Submitted by dp6admin on Wed, 05/10/2022 - 11:48
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีเตือนชายคนหนึ่งว่า
"ท่านจงฉวยโอกาส 5 ประการ ก่อน 5 ประการ
ขณะวัยหน่มสาว ก่อนที่จะชรา
ขณะสุขภาพแข็งแรง ก่อนจะเจ็บป่วย
ขณะมั่งมี(ให้ทำบุญ) ก่อนที่จะยากจน
ขณะที่มีเวลาว่าง ก่อนที่จะไม่มีเวลาว่าง
ขณะที่มีชีวิต ก่อนชีวิตจะหาไม่"
ฆุนัยมุนิบนุก็อยซิน กล่าวว่า พวกเราตอนรับอิสลามแรกๆ มักจะเตือนสติกันว่า
"ลูกหลานอาดัมเอ๋ย
จงทำงานขณะมีเวลาว่าง ก่อนที่จะไม่มีวเลาว่าง
และช่วงวัยรุ่นก่อนจะชรา
ช่วงสุขภาพแข็งแรงก่อนจะป่วย
ทำงานในดุนยานี้เพื่ออาคิเราะฮฺ
ทำงานขณะมีชีวิตอยู่ ก่อนที่จะตาย"

อธิบายหะดีษ 40/4, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที