เส้นทางสู่การนิกาหฺกับหลักการอิสลามที่ถูกลืม

Submitted by dp6admin on Mon, 27/02/2023 - 13:07
หัวข้อเรื่อง
เรียนรู้การหาคู่ครองด้วย หลักการอิสลามที่ได้รับการรับรองจากพระเจ้า มาหาคำตอบกันว่า ข้อดี,ข้อเสีย ระหว่างหลักการอิสลามและระบบแฟนแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราในฐานะเป็นมุสลิมจะเลือกเดินตามหนทางใด เพื่อสู่ความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยกลุ่มฟิตยะตุลฮัก
สถานที่
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย
ความยาว
159.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

คำถาม

1- องค์ประกอบของการนิกาหฺมีอะไรบ้าง ใครจะเป็นวะลีให้มุสลิมะฮฺได้บ้าง
2- 7.20 อิสลามมีหลักเกณฑ์ในเรื่องมะฮัรอย่างไร การกำหนดมะฮัรเป็นสิทธิของใคร ตอนนิกาหฺจำเป็นต้องนำมะฮัรมาวางตรงหน้าหรือไม่
3- 18.40 จะนำประเพณีท้องถิ่นมารวมในพิธีนิกาหฺได้หรือไม่
4- 
-----

WCimage
เส้นทางสู่การนิกาหฺกับหลักการอิสลามที่ถูกลืม