ซูเราะตุนนิซาอฺ

- มุสลิม มุชริกีน กาฟิรีน มุนาฟิก
- ศัตรูอิสลาม
- รัก-เกลียด เพื่ออัลลอฮฺ (อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ)
- จุดยืนและการวางตัว ต่อผู้ปฏิเสธ ศัตรูอิสลาม ฯลฯ

ทำไมต้องญิฮาด, การก่อการร้าย, ไม่มีการบังคับในอิสลาม, มุศอับ อิบนุอุมัยรฺ
ความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและร่อซูล
เขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งกัน
การชื่นชมตนเอง, ชื่นชมผู้อื่นต่อหน้า
การบิดเบือนคัมภีร์และหลักการอิสลาม, ญาฮิลียะฮฺ,.