ซูเราะตุนนิซาอฺ

มาตรฐานของความดีและคนดี,
"ผู้ใดที่กระทำชั่ว เขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้น, และผู้ใดกระทำในส่วนที่เป็นสิ่งดีงามทั้งหลาย ชนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่ารูเล็กๆ ที่อยู่บนเมล็ดอินทผลัม"

"และผู้ใดที่อพยพไปในทางของอัลลอฮฺเขาก็จะพบในผืนแผ่นดิน ซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมาย และความมั่งคั่งด้วย และผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไป ในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮฺ และรอ่ซูลของพระองค์ แล้วความตายก็มาถึงเขา แน่นอนรางวัลของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้ว ณ อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเป็นทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ…
- มุสลิม มุชริกีน กาฟิรีน มุนาฟิก
- ศัตรูอิสลาม
- รัก-เกลียด เพื่ออัลลอฮฺ (อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ)
- จุดยืนและการวางตัว ต่อผู้ปฏิเสธ ศัตรูอิสลาม ฯลฯ

ทำไมต้องญิฮาด, การก่อการร้าย, ไม่มีการบังคับในอิสลาม, มุศอับ อิบนุอุมัยรฺ
ความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและร่อซูล
เขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งกัน
การชื่นชมตนเอง, ชื่นชมผู้อื่นต่อหน้า