ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 

เนื่องในวโรกาสอันมหาศิริมงคลแห่งเดือนรอมฎอน ขอนำเสนอเนื้อหาสาระธรรมเกี่ยวกับคืนอัลก๊อดรฺ อันเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ…

เดือนรอมฎอนเป็นรูปแบบหนึ่งของการดิ้นรนต่อสู้ในการสวามิภักดิ์และถวายชีวิตให้อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในการต่อสู้เพื่อประคองชีวิตให้อยู่ในหลักการศาสนา ย่อมมีสัญญาณให้เราปลื้มใจและปีติยินดี…

นะศีหัตหลังละหมาดวิตรฺ

ความประเสริฐของคืนอัลก็อดรฺนั้นยิ่งใหญ่มาก เพราะเป็นคืนที่ร่วมเป็นพยานในการประทานอัลกุรอานุลการีม ซึ่งจะนำทางผู้ที่ยึดมั่น ในอัลกุรอานนั้นไปสู่แนวทางแห่งความรุ่งโรจน์ ความทรงเกียรติ…