มิตราจารย์ (ม.ซอลิฮีย์)

Submitted by admin on Sun, 17/12/2017 - 20:41

คำนำ

    ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่  ข้าพเจ้าได้ผ่านเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อันเป็นเกร็ดประวัติในชีวิตจริงของบุคคลหลายเรื่อง  แต่ละเรื่องให้ประโยชน์แก่ชีวิตจริงของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก  ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้เป็นเวลานานแล้วที่จะแปลรวมพิมพ์ออกเป็นเล่ม  หากแต่เรื่องเหล่านี้มีอยู่กระจัดกระจายที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง  จึงยังไม่สามารถจะเก็บมารวมได้ ครั้นต่อมา ตวนอิสมาอีล เชากี ได้กรุณาให้หนังสือแก่ข้าพเจ้าเล่มหนึ่ง เป็นหนังสือที่รวมเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำนองนี้ ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง ข้าพเจ้าจึงได้คัดเลือกแปลเอาแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นเกร็ดประวัติในชีวิตจริงของบุคคลได้ยี่สิบกว่าเรื่อง อีกสองสามเรื่องเก็บจากที่อื่น
    ในจำนวน 24 เรื่องที่ได้ประกาศไปแล้วในต้นฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้ตัดเรื่องเล็ก ๆ ออกสองเรื่องคือ เรื่องของใครสวยกว่า  กับเรื่องท่านนบีกับเด็กกำพร้า เปลี่ยนใหม่สองเรื่องคือ  เรื่องพบของดี และ ผู้ชนะคือผู้อดทน เป็นเรื่องยาวกว่าและดีกว่า โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย
ในที่สุด ขอขอบคุณตวนอิสมาอีล เชากี ที่ได้ให้หนังสือต้นฉบับ และตวนอับดุลลอฮฺ มัศอูดี ที่ได้กรุณาให้ความเห็นบางอย่าง หากท่านผู้อ่านพอใจและต้องการเรื่องทำนองนี้อีก ข้าพเจ้าก็จะได้พยายามค้นคว้านำมาเสนออีกในโอกาสต่อไป-อินชาอัลลอฮฺ-

ขอแสดงความนับถือ
ม.ซอลิฮีย์
(มุฮัมมัด ซอลิฮีย์ ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)
บางกอกน้อย ธนบุรี