อิสติฆฟาร 1 : ชำระตน

Submitted by admin on Tue, 13/06/2017 - 13:01

อัสตัฆฟิรุลลอฮ...
อัสตัฆฟิรุลลอฮ...
อัสตัฆฟิรุลลอฮ

คำนี้พวกเราทุกคนใช้กันบ่อย เป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยดี คือคำที่มีความสำคัญและอิทธิพลสูงในอิสลาม อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ถือว่า การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ คือสิ่งที่จะบำรุงศาสนาทั้งหมด ความศรัทธาและคุณธรรมของเราทุกคนขึ้นอยู่กับคำนี้... “อิสติฆฟาร” (ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ)
หลายคนมักจะพูดถึงเรื่องอะกีดะฮฺและหลักศรัทธา เรื่องนี้มีความสำคัญแน่นอน แต่หากถามว่า มีไหมคนที่มีอะกีดะฮฺ มีความศรัทธาที่เข้มแข็ง และมีจุดยืนเคร่งครัด แต่เขาก็ยังทำบาป? อาจจะทำบาปใหญ่ด้วยซ้ำไป คำตอบคือ...มี !!

บรรดาเศาะหาบะฮฺในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ถือได้ว่าเป็นคนที่มีอะกีดะฮฺยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว แต่ก็ยังเศาะหาบะฮฺที่พลาดพลังทำซินา (ผิดประเวณี) ลักขโมย และทำบาปใหญ่อื่นๆบ้าง คนเหล่านี้...พวกเขามีความประเสริฐก็เพราะหลักสูตรที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้แนะนำไว้ นั่นคือ การซักฟอกและชำระล้างศาสนาในตัวของพวกเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยกับ “อิสติฆฟาร”

เปรียบการอิสติฆฟารเหมือนกับการฟอกเลือด หรือเทียบกับคนที่ต้องออกกำลังกายหรือรับประทานยาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในสรีระร่างกายของเขา
อิสติฆฟารมีประโยชน์มากสำหรับมุสลิมทุกคน มีคุณค่าในการที่จะบำรุงศาสนา บำรุงความศรัทธาและหลักอะกีดะฮฺ บำรุงสภาพของศาสนาในตัวเราในทุกวาระ
อัลลอฮได้ให้พวกเราขออภัยโทษต่อพระองค์ทุกวัน และในเดือนเราะมะฎอนนี้ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอิสติฆฟารทุกคืนก่อนเวลาละหมาดศุบหฺ เพราะเป็นเวลาแห่งการอิสติฆฟาร เวลาสะหัร คือเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ เราจะคอยย้ำเตือนพี่น้องถึงความสำคัญของอิสติฆฟาร มาทบทวนร่วมกันว่า เราจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮอย่างไรได้บ้าง? และเราอยากจะบำรุงความศรัทธาของเราไหม? ด้วยการกล่าวว่า...อัสตัฆฟิรุลลอฮ

ขอให้พี่น้องถามตัวเองด้วยคำถามเดียว หากอิสติฆฟารหรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ ไม่มีสำคัญสำหรับศาสนานี้ อัลลอฮจะใช้ให้เรากล่าวว่า “อัสตัฆฟิรุลลอฮ - ข้าน้อยขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ” 3 ครั้ง หลังละหมาด ทุกเวลา กระนั้นหรือ? ทุกครั้ง...ทั้งหลังละหมาดฟัรฎูและละหมาดสุนนะฮฺ สมควรอย่างยิ่งที่เราจะกล่าวว่าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ และนี่เป็นแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม

ทำไมต้องกล่าว “อัสตัฆฟิรุลลอฮ” ทุกครั้งหลังละหมาด? ทำไมต้องอิสติฆฟารเสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน? เป็นบทรำลึกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้แนะนำไว้ และนี่คือเรื่องที่เราจะพูดคุยต่อในโอกาสต่อไป

ติดตามตอนต่อไป....

*********************
ถอดเทปและปรับสำนวนจากเทป รายการ "อิสติฆฟาร" เทปที่ 1 : ชำระตน, โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ออกอากาศเมื่อ 27/05/60 ทาง White Channel สถานีความดี 24 ชม.
คัดลอกจาก fb: ศิษย์เชคริฎอ

 

อิสติฆฟาร 1 : ชำระตน