1660 เปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด

Submitted by dp6admin on Sun, 17/06/2012 - 11:37
คำถาม
คนเราเมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด บางคนกลับจากค่ายไฟแรง แต่พอนานไปไฟก็ดับ จะทำอย่างไรให้มีไฟทำงานอยู่ตลอด

คำตอบ

วันที่ตอบ