1622 บิ๊กอาร์เจ โคล่า ไม่มีฮาลาล มุสลิมดื่มได้หรือไม่ (การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีตราฮะล้าล, ชีส(เนยแข็ง))

Submitted by dp6admin on Wed, 11/04/2012 - 22:32

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ