ซุนนะฮฺที่ให้นอนหลังละหมาดอัศริ มีซุนนะฮฺหรือแบบฉบับจากท่านนบีหรือ ไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 20/07/2010 - 08:08
คำถาม
ซุนนะฮฺให้นอนหลังละหมาดดุฮริ เข้าใจแล้วว่าเป็นหะดีษเฎาะอีฟ แต่ซุนนะฮฺที่ให้นอนหลังละหมาดอัศริ มีซุนนะฮฺหรือแบบฉบับจากท่านนบีหรือ ไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ