ทำซินาแล้วนิกาหฺกันระหว่างตั้งครรภ์ การนิกาหฺนี้ถูกต้องหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 25/06/2010 - 08:59
คำถาม
ชายหญิงทำซินาแล้วนิกาหฺกันระหว่างตั้งครรภ์ได้สองสามเดือน ไม่ทราบว่าการนิกะห์นี้ถูกต้องหรือไม่? ถ้าไม่ถูกควรจะทำอย่างไร? (ปัจจุบันนี้คลอดบุตรแล้ว)

---

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ