1336 การตัรบียะฮฺคืออะไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 25/06/2010 - 08:53
คำถาม
1336 การตัรบียะฮฺคืออะไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร, จำเป็นหรือไม่ที่มุร็อบบียฺจะต้องทราบความเป็นตัวตนของผู้ที่ได้รับการตัรบียะฮฺ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง