การระลึกชาติ - ตามหลักอิสลามมีความเชื่ออย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 23/04/2010 - 09:50
คำถาม
จะอธิบายด้วยหลักการอิสลามอย่างไร เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนระลึกชาติได้ เช่น ชายคนหนึ่งน้องสาวของเขาเสียชีวิตไป แล้วต่อมาชายคนนี้แต่งงานมีภรรยาแล้วก็ได้มีลูกสาว พอลูกสาวโตขึ้นมีหน้าตาเหมือนน้องสาวที่เสียชีวิตไปและก็ทราบเรื่องราว ทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องสาวคนนี้ที่เสียชีวิตไป

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ