อัลลอฮฺทรงเป็นที่หนึ่ง "อัลเอาวัล" , ทรงเป็นสุดท้าย "อัลอาคิร" และอัลลอฮฺทรงไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดูเหมือนจะขัดกัน อยากให้เชคอธิบายเรื่องนี้