อัลลอฮฺทรงเป็นที่หนึ่ง "อัลเอาวัล" , ทรงเป็นสุดท้าย "อัลอาคิร" และอัลลอฮฺทรงไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดูเหมือนจะขัดกัน อยากให้เชคอธิบายเรื่องนี้

Submitted by dp6admin on Mon, 22/03/2010 - 07:56

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง