1075 มุสลิมเรียนกฎหมายได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 12/04/2009 - 06:41

 

คำถาม : ผิดหลักการหรือไม่ผู้หญิงเรียนกฎหมายแต่ตั้งใจจะเรียนเพื่อช่วยพี่น้องมุสลิมไม่ได้ต้องการเป็นทนายแต่อยากเป็นที่ปรึกษาด้านนี้เคยฟังคุตบะฮฺบางที่ฟังแล้วน่ากลัวบอกว่าคนที่เป็นทนายเท่ากับว่าก้าวเท้าเข้านรกคำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การเรียนสิ่งที่ผิดหลักการอิสลาม นอกจากเป็นการเสียเวลาแล้ว อาจเป็นการสร้างความหายนะกับผู้เรียนก็ได้ แต่ความรู้บางเรื่องมุสลิมอาจมีความจำเป็นต้องเรียนและศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผชิญกับอุปสรรคและการท้าทายต่างๆที่ประชาชาติอิสลามกำลังเผชิญเพื่อฟื้นฟูระบอบอิสลาม

นิติศาสตร์หรือกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามก็เป็นความรู้ประการหนึ่งที่สังคมโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากการเรียนกฎหมายนั้นจะทำให้มีความพร้อมในการต่อสู้เพื่อสิทธิของมุสลิม โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเรียกร้องสิทธิโดยกฎหมายสากลเอื้ออำนวยให้เรียกร้องสิทธิตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายหากมีจุดประสงค์ในการเรียกร้องสิทธิให้แก่พี่น้องมุสลิมและเพื่อปกป้องพวกเขาจากความอธรรมต่างๆ หรือศึกษากฎหมายเพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลามให้ประชาคมโลกได้เห็นความสวยงามของกฎหมายอิสลาม การศึกษากฎหมายตรงนี้จะเป็นที่อนุโลม หรืออาจเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺก็ได้หากผู้ศึกษาตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมมุสลิมอย่างจริงใจ

แต่หากเรียนกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ อำนาจ หรือชื่อเสียง ก็เกรงว่าการเรียนกฎหมายเช่นนี้จะเป็นความหายนะในวันกิยามะฮฺ แม้กระทั่งความรู้ด้านศาสนาอิสลามที่มีจุดประสงค์เช่นนั้นก็จะเป็นความหายนะเช่นเดียวกัน ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้กล่าวไว้ว่า

"ใครที่ศึกษาเสาะหาความรู้เพื่อโต้เถียงกับบรรดาผู้รู้ หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันกับคนโง่เขลา หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้คน จะไม่ได้กลิ่นของสวนสวรรค์ในวันกิยามะฮฺ"

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 พ.ย. 48

 

วันที่ตอบ