กฎหมาย

- บทบัญญัติในช่วงก่อตั้งรัฐอิสลาม ต้องลบล้างความเชื่อเดิมๆที่ขัดกับอิสลาม ลบล้างญาฮิลียะฮฺ
- 3 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือ ตัคลียะฮฺ (การปลดอดีต) ตัรบียะฮฺ (การปรับปรุงให้พร้อม) และตะฮฺลียะฮฺ (ประดับประดา)
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มุสลิม-ยิว มุสลิม-ศัตรู
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความแตกต่างของ ชาย-หญิง
อายะฮฺที่ถูกยกเลิก(มันซูค), การลงโทษผู้ทำซินา, รักร่วมเพศ,
- จงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องชั่งด้วยความเที่ยงตรง (กลุ่มชนนบีชุอัยบฺ)
- เราจะไม่บังคับชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้น
- เมื่อพวกเจ้าพูด ก็จงยุติธรรม
- คำพูดทองคำของอิบนุตัยมียะฮฺ - เพราะยุติธรรม จึงยั่งยืน
- สัญญาของอัลลอฮ์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
-…
หะดีษเฎาะอีฟที่มีเนื้อหาอื่นๆสอดคล้องกันนำมาใช้ได้ (มีข้อแม้), 1-การไม่เอาโทษในเรื่องที่ผิดพลาดและลืม เช่น ลืมในการอาบน้ำละหมาด, ลืมกล่าวบิสมิลลาฮฺขณะเชือดสัตว์, ลืมในละหมาด,
"และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขา...",
หลักการและอารมณ์,
ยะกีน(ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ)
คำสอนจากสะลัฟ "ใครที่ยอมเสียหายเพื่อรักษาหลักการของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะเป็นผู้ทดแทนให้"…
หลักการศาสนาในการอ้างอิจญฺมาอฺ (มติเอกฉันท์), หะมาส - อิสราเอล ใครชนะ ?, กฎหมายอิสลาม
"..ผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิด(ฟาสิกูน)"
"...พยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของผู้อ้าง(ผู้ร้องเรียน) และสาบานเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา", มารยาทของผู้รู้ในการรายงานหะดีษ,