เสาในมัสยิดนบี สำคัญอย่างไร ?

เสาในมัสยิดนบี สำคัญอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sat, 04/05/2024 - 18:39
หัวข้อเรื่อง
เสาในมัสยิดนบี บริเวณเราเฎาะฮฺ (ระหว่างมิมบัรกับบ้านของท่านนบี) เป็นเสาที่อยู๋ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่สมัยท่านนบี แต่ละเสามีชื่อและความสำคัญ เช่น เสาน้ำหอม, เสาต้อนรับแขก, เสาเตียง, เสาอาอิชะฮฺ, เสาเตาบะฮฺ(อบูลุบาบะฮฺ), เสายามเฝ้าบ้านท่านนบี ฯลฯ
- มัสยิดสมัยท่านนบีไม่มีโดมและหออะซาน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 63 (อายะฮฺ 102-103) | 23/4/67
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ความยาว(นาที)
6 นาที