ฮัซบุนัลลอฮุ วะนิมัลวะกีล

Submitted by dp6admin on Sat, 20/01/2024 - 14:02
วันที่บรรยาย
ความยาว
26.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม (ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 3:173)

WCimage
ฮัซบุนัลลอฮุ วะนิมัลวะกีล