การยึดความรู้...สัญญาณกิยามะฮฺ

การยึดความรู้...สัญญาณกิยามะฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 07/03/2023 - 15:45
หัวข้อเรื่อง
- คุณค่าของความรู้และผู้รู้
- ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
- อิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ถูกถามถึงอาจารย์ของท่าน (อิมามชาฟิอี) ท่านตอบว่า "อิมามชาฟิอีเปรียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คน และเสมือนดวงอาทิตย์สำหรับโลก"

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 5 (อายะฮฺ 7-8)"

ความยาว(นาที)
14 นาที