การตะยัมมุมมัยยิต(ศพ)จากโรคโควิด19

การตะยัมมุมมัยยิต(ศพ)จากโรคโควิด19

Submitted by dp6admin on Sun, 28/11/2021 - 13:06
หัวข้อเรื่อง
- คัดค้าน ประกาศสำนักจุฬา ที่ให้ตะยัมมุมบนพลาสติกห่อศพ เพราะไม่ถูกต้อง การตะยัมมุมต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้ากลัวเสี่ยงว่าจะติดโรค ก็ไม่ต้องอาบน้ำ ไม่ต้องตะยัมมุม ซึ่งเป็นทัศนะของอุละมาอฺส่วนมาก
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ทำบนผ้าหรือพลาสติกห่อศพไม่ได้ ถ้าเกรงว่าจะติดเชื้อโรค ก็ไม่ต้องตะยัมมุมหรืออาบน้ำมัยยิตเลย
- การอาบน้ำมัยยิตโดยป้องกันตัวผู้อาบให้ดี
ความยาว(นาที)
11 นาที
เรื่องที่เกี่ยวข้อง