คนของอัลลอฮฺ

คนของอัลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 15/05/2021 - 14:05

5:48 "ยังอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมด แล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังขัดแย้งกันในสิ่งนั้น"

- พยายามอย่าขัดแย้งกับคนของอัลลอฮฺ (เช่น มุญาฮิดีน, อุละมาอฺของอัลลอฮฺ, คนซอแหละหฺ, คนดีมีมารยาท ฯลฯ) เพราะไม่รู้ว่าอัลลอฮฺรักเขาแค่ไหน ถ้าวันกิยามะฮฺเขาฟ้องเราต่อหน้าอัลลอฮฺ จะเป็นยังไง?

- มุฮัมมัด อัฎฎัยฟฺ, คอลิด มัชอัล, ฮามาส

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 35 (อายะฮฺ 48)"

ความยาว(นาที)
12 นาที
วันที่