ตัฟซีร : สิทธิระหว่างคู่ครอง

Submitted by dp6admin on Fri, 14/12/2018 - 18:42
หัวข้อเรื่อง
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว,
สิทธิระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท (ด้านวัตถุ, จิตวิญญาณ),
ความสำคัญของการร่วมหลับนอน,
อิสลามป้องกันเกี่ยวกับการร่วมหลับนอนอย่างไร
อัลอีลาอฺ, ผลของอีลาอฺ บทเรียนจากหุกุ่มของอีลาอฺ
การหย่า
สถานที่
ศูนย์ซุนนะฮฺสวนพลู
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
13.40 mb
ความยาว
114.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

สิทธิระหว่างสามีภรรยา  14/8/48

ตัฟซีร : สิทธิระหว่างคู่ครอง

สถาบันครอบครัวตามหลักการศาสนาอิสลาม

- เป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
- อิสลามจึงรณรงค์ให้ฐานของสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งและมั่นคง
- ความมั่นคงระทว่างมนุษย์ในทุกสภาวะย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน
- อิสลามได้สร้างความมั่นคงในสถาบันครอบครัวด้วยการบัญญัติสิทธิและหนัาที่ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีและภรรยา

สิทธิระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท
- สิทธิทางปัจจัยด้านวัตถุ อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย เครื่องยังชีท เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาทัย และอื่นๆ
- สิทธิทางจิตวิญญาณ อาทิเช่น ความอบอุ่น ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และอื่นๆ
- สิทธิที่ประกอบด้วยปังจัยทางวัตถุและปัจจัยทางจิตใจ อาทิเช่น อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมหลับนอน และอื่นๆ

ความสำคัญของการร่วมหลับนอนในหลักการอิสลาม
- อิสลามถือว่าเป็นอิบาดะฮฺชนิดหนึ่ง
- เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างสามีภรรยา
- เป็นส่วนความลับพิเศษระหว่างคู่ครองที่ไม่มีใครมีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนสำคัญในการสมรสระหว่างคู่ครอง
- เป็นสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาซึ่งกัน

อิสลามป้องกันเกี่ยวกับการร่วมหลับนอนอย่างไร
- การยืนยันในสิทธิของสามี
- การยืนยันในสิทธิของภรรยา
- การป้องกันหากมีการละเมิดในสิทธิดังกล่าว

2:226 สำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่า จะไม่สมสู่ภรรยาของเขานั้น ให้มีการรอคอยไว้สี่เดือน แล้วถ้าหากเขา
กลับคืนดี แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
2:227 และถ้าพวกเขาปลงใจ ซึ่งการหย่าแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

อัลอีลาอฺคืออะไร

สมัยอาหรับโบราณญา-ฮิลียะฮฺมีบางคนที่เมื่อโกรธภรรยาก็สาบานไม่ร่วมหลับนอนกับเธอ ถึงแม้จะไม่มีเหตุผล
ก็ตาม บางคนให้สิทธิแก่ตัวเอง สาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาปีหรือสองปี โดยสังคมจะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้แต่อย่างใด

อิสลามได้ตั้งกติกาให้ระบบอีลาอุมีประสิทธิภาพและรักษาสิทธิของภรรยา เพื่อป้องกันมิให้สามีนั้นละเมิดระบบความมั่นคงแห่งครอบครัว

หากสามีสาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยามากกว่าสี่เดือน เมื่อถึงระยะเวลาสี่เดือนแล้วจำเป็นต้องร่วมหลับนอน มิฉะนั้นภรรยามีสิทธิฟ้องคดีบังคับให้หย่า

อัลอีลาอุสมัยญาฮิลียะฮฺ อาจถึงปีหรือ2 ปี หรือมากกว่านั้น โดยมีจุดหมายให้ภรรยาเสียหาย

ความขัดแย้งระหว่างอุละมาอฺเกี่ยวกับผลของอีลาอฺ
- ทัศนะหนึ่ง - หากสาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยายมากกว่าสี่เดือน ถ้าถึงสี่เดือนแล้วยังไม่ร่วมหลับนอน การสมรสจะขาดโดยปริยาย และนับเป็นหารหย่า 1 ครั้ง
- อีกทัศนะ - กอฎีจำต้องเสนอให้สามีเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือกอฎีจะตัดสินให้หย่ากัน การหย่าบางทัศนะถือ่าฏอลากร็อจอียฺ หมายถึง คืนกลับได้ บางทัศนะว่า ฏอลากบาอิน หมายถึง คืนกลับไม่ได้จนกว่าภรรยาสมรสกับสามีอีกคนหนึ่งและหย่ากัน

บทเรียนจากหุกุ่มของอีลาอฺ
- อิสลามรักษาสถานภาพของสถาบันครอบครัวให้มีความสมดุลในด้านสิทธิระหว่างสามีและภรรยา
- อิสลามอบรมสามีให้คำถึงหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัว
- อิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิทางร่างกายและจิตใจ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขในครอบครัว

สิทธิระหว่างสามีภรรยา

WCimage
ตัฟซีร : สิทธิระหว่างคู่ครอง