การหย่า

หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า
การก่อความเสียหายในการคืนดีหลังจากหย่า (ร็อจญฺอะฮฺ, เราะเยาะอฺ), สายรายงานหะดีษ(อะซานีด)ของเชคริฎอ หนังสือญามิอุลอุลูมวัลหิกัม, เศาะฮี้ฮฺอิมามบุคอรียฺ, สายรายงานหะดีษลูกโซ่ด้วยความรัก อัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะฮฺ,
"อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์, อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ, หลักศรัทธา(อะกีดะฮฺ)ในเรื่องนรก, การชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ,